Vážení spoluobčané,


již za týden probíhá 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu číslo 48. Je mi ctí, že jsem byl osloven a nakonec jsem se i stal jedním z kandidátů pro tyto volby. Náš společný volební obvod se skládá z několika mírně odlišných regionů, které však jednoznačně spojují stejné zájmy a potřeby! Jméno Luboš Řehák (!) dnes samozřejmě nemusí být známo ve všech koutech našich regionů, a proto jsem se rozhodl Vám napsat tento úvodní osobní dopis…


   Hned po listopadové „revoluci“ jsem se stal zastupitelem malé obce Val na Dobrušsku, kde jsem nyní již 12 let starostou. Během tohoto období jsem se postupně stal členem řídících orgánů svazků obcí - DSO Region Orlické hory a DSO Region Novoměstsko, ale také před devíti lety i jedním ze zakladatelů a předsedou regionálního spolku MAS POHODA venkova, který významným způsobem ovlivnil partnerství mezi veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem našeho regionu. Díky následné realizaci nejrůznějších projektů (podpora výrobců v rámci značení regionálních výrobků, Mezinárodní hudební festival F.L. Věka, přehlídka amatérských souborů Divadelní POHODA a dalším) se i mé osobní aktivity v oblasti propagace rovnocenné mezisektorové spolupráce rozšířily do ostatních regionů (MAS Sdružení SPLAV, MAS NAD ORLICÍ, MAS ORLICKO, MAS Kunětická hora, MAS Železnohorský region, ale i oblast Holicka). Veškeré mé aktivity jsou tedy spojeny především s podporou našich regionů, tedy našeho společného venkova. Právem se tedy cítím být skutečným zástupcem našich regionů! A proto prosím…


VOLTE SKUTEČNÉHO ZÁSTUPCE NAŠICH REGIONŮ !


   V minulosti jsem byl asi osm let členem politické strany regionálního významu (SNK), ale na základě získaných zkušeností jsem se rozhodl dlouhodobě podporovat KDU-ČSL, tedy tradiční a stabilní politickou stranu, která má k venkovským regionům nejblíže a jako jediná politická strana naší politické scény nevyužívá venkov jen jako povinné předvolební téma, ale vždy problémy občanů i ve venkovském prostoru řeší. A proto tvrdím, že i já …


HÁJÍM ZÁJMY NAŠICH REGIONŮ !


   Domnívám se, že KDU-ČSL prošla jako jediná tradiční politická strana v posledních letech zásadní obměnou – zůstali v ní pouze lidé, kterým jde o skutečné hodnoty a principy. Navíc se KDU-ČSL názorově otevřela a dala prostor i takovým lidem jako jsem já. A proto šanci má i…


STAROSTA NAŠEHO REGIONU, SENÁTOR NAŠICH REGIONŮ !


   Pravice - levice? Není třeba takto neustále voliče dělit! Veškeré své funkce jsem vždy chápal jako službu občanům a v praxi jsem vždy dokázal, že to neberu pouze jako opotřebovanou frázi! Takto vnímám a přijímám i funkci senátora, protože právě senátor by měl být skutečným zástupcem a obhájcem všech občanů v nejvyšších patrech politiky. Vzhledem k tomu, že mne jako nestraníka nominovala KDU-ČSL, rád bych parafrázoval někdejší představení lidovců předsedou Pavlem Bělobrádkem… a proto…


SENÁTOR S MYSLÍ NAPRAVO A SE SRDCEM NALEVO


je tu prostě pro Vás! Závěrem bych rád zdůraznil, že nechci být volen do Senátu Parlamentu ČR za to, co jsem v regionu dokázal, ale pro to, co pro regiony a pro Vás jako senátor dokážu!S přáním všeho dobrého, Váš

                                                                                                                         


                                                                                Luboš Řehák

 
 Pozvánka na akce:
Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS